Stijn De Smet Vastgoed

Vertrouwen, communicatie en passie, 3 kernbegrippen die zorgen dat jouw woning goed verkoopt of verhuurt. Wij zorgen voor een gestructureerde en beproefde aanpak waardoor zowel koper als verkoper, verhuurder en huurder een goed gevoel hebben bij de koop of huur van hun woning. Stijn De Smet Vastgoed is jouw makelaar in de regio. Tijdens de voorbije jaren heb ik mij gespecialiseerd in de vastgoedwereld, in het verstrekken van advies en waardebepalingen. Transparantie is voor mij cruciaal - via de eigenaarslogin kan je het dossier van A tot Z zelf opvolgen.

Heb je ook vastgoedplannen? Contactpersoon: info@stijndesmetvastgoed.be of 0472/51 95 59

GRATIS SCHATTING

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 514183 (Erkend in België) - Stijn De Smet
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be